© Powered by Mabat.

מכללה לבטיחות מזון

לאור הדרישה של משרד הבריאות לנאמן תברואה בכל משמרת, מבט בטיחות מזון
המכללה הוותיקה והמוכרת בארץ עורכת קורס נאמן תברואת מזון

בעלות של 1000 ₪ כולל מע"מ

הקורס יתבצע לפי תכנית הכשרה של משרד הבריאות ויכלול את הנושאים הבאים


• מבוא – הרעלת מזון • יסודות אלמנטריים בבקטריולוגיה של מזון • העברת מחלות •
הטיפול הנכון במזון • מניעת ריבוי חיידקים במזון • הרחקה והשמדה של חיידקים במזון
שלבי הטיפול במזון מהספק עד לסועד • הטיפול בכלים ובציוד לעבודה במטבח •
היגיינה אישית • תחזוקת מבנים • חוק רישוי עסקים על תקנותיו • HACCP • GMP•
מבחן •

תלמיד אשר עובר את המבחן בסיום הקורס זכאי לתעודת נאמן תברואה מטעם משרד הבריאות
 

משך הקורס 25 שעות לפי תכנית הכשרה של משרד הבריאות

להרשמה למועד הקרוב צלצל עכשיו

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram