top of page

מבדקי תברואה

Chef Preparing Meal

שירות מבדקי התברואה שלנו נועד לסייע לעסקים לאמת את מערכת ניהול בטיחות המזון שלהם ולהבטיח פעילות לפי התקן הנדרש

מטרת המבדק

להעלות מודעות בקרב צוות המטבח ובתוך כך להגיע לרמת ייצור גבוהה

למידה מתמשכת של נהלי עבודה נכונים למטבח, לשמירה על בטיחות הסועד והמותג

לספק הערכה מדויקת על תהליך הייצור, זיהוי פערים והמלצה על הפעולה הדרושה כדי להבטיח תהליך ייצור נכון

זיהוי וסילוק סיכונים, הן ללקוח והן לעסק שלך על-ידי ניהול באופן יזום של בעיות בטיחות מזון

Mabat Logo Rect white-01.jpg
  • Whatsapp
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page